කළු කොමඩු බීජ

කෙටි විස්තරය:

1. නිෂ්පාදන නාමය: කළු කොමඩු බීජ
2. ශ්රේණියේ: ශ්රේණියේ AA, ශ්රේණියේ AAA
3. තරම: 9cm, සෙ.මී. 10, 10.5cm, 11cm
4. භෝග: නව ඩිජිටල්
5. පිරිවිතර: පාලකයා: 99.9% තෙතමනය: 9% ක්රමයට අදාළ: 1% අසම්පූර්ණ: 3%
6. පැකේජය: 25/50 ක පීපී බෑග්, 25kg, කඩදාසි බෑග්, නැතහොත් පාරිභෝගික requirment අනුව.
7. ඇසුරුම්: 20FCL, 40FCL අනුව 26MT අනුව 13MT.
8. අවම සාමය: වන් 20FCL හෝ 40FCL
තැන්පතු ලැබුණු පසු දින 10 ක් ඇතුළත: 9. සැපයුම් කාල
T / T, D / P, L / C: 10. ගෙවීම්
11. සනාථ කරන ලියකියවිලි: ඉන්වොයිසිය, ඇසුරුම් ලැයිස්තුව, සම්භවය සහතිකය, CIQ සහතිකය


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

1. නිෂ්පාදන නාමය: කළු කොමඩු බීජ 
2. වසර: ශ්රේණියේ AA, ශ්රේණියේ AAA
3. තරම: 9cm, සෙ.මී. 10, 10.5cm, 11cm
4. භෝග: නව ඩිජිටල්
5. පිරිවිතර: පාලකයා: 99.9% තෙතමනය: 9% ක්රමයට අදාළ: 1% අසම්පූර්ණ: 3%
6. පැකේජය: 25/50 ක පීපී බෑග්, 25kg, කඩදාසි බෑග්, නැතහොත් පාරිභෝගික requirment අනුව.
7. ඇසුරුම්: 20FCL, 40FCL අනුව 26MT අනුව 13MT.
8. අවම සාමය: වන් 20FCL හෝ 40FCL
තැන්පතු ලැබුණු පසු දින 10 ක් ඇතුළත: 9. සැපයුම් කාල
10. ගෙවීම්: T / T, D / P, L / C
11. සනාථ කරන ලියකියවිලි: ඉන්වොයිසිය, ඇසුරුම් ලැයිස්තුව, සම්භවය සහතිකය, CIQ සහතිකය

  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන

    WhatsApp Online Chat !