ក្រុមហ៊ុន Alibaba

អាលី

https://gxyuan.en.alibaba.com

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Alibaba នៅឆ្នាំ 2006 វាគឺជា 12 ឆ្នាំដែលជាក្រុមដំបូងនៃក្រុមហ៊ុន Alibaba មាស
member.in មាសប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងទទួលស្គាល់សន្ធឹកសន្ធាប់របស់អតិថិជនសក្តានុពលប្រជាប្រិយភាពផលិតផលរបស់យើងនិងបានធ្វើឱ្យម៉ាស់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។
និងការផងដែរដែលយើងទទួលបានការវាយតំលៃខ្ពស់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារការអតិថិជន amoung គុណភាពនិងបូរណភាពកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើង។


WhatsApp Online Chat !