Nhà máy

Ngày nay chúng tôi giữ 3 đội của hầu hết các dây chuyền sản xuất hạt hướng dương tiên tiến. trong mỗi dòng, chúng tôi có sorter màu, máy trọng lực, định vị kim loại, kích thước gốc cây, máy đá dời đi, toàn tự động máy đóng gói. mỗi ngày làm việc. chúng tôi có thể hoàn thành ít nhất 130 tấn chế biến và đóng gói và làm cho tải trong thời hạn 7 ngày làm việc cho đơn đặt hàng kích thước bình thường.

fesf

WhatsApp Online Chat !